Referència: AE_2248

Descripció: Carn d'olla. Receta disponible

KeyWords: