Referència: EE_10068

Descripció: Macedonia tropical. Receta disponible TR

KeyWords:
FRUTAS TROPICALES
KIWIS
MANGOS
PAPAYAS
POSTRES
RECETA DISPONIBLE TR
VERTICAL