Referència: MS_394657

Descripció: Whole guava and half of a guava

KeyWords:
COMIDA
FRESCOS
FRUTAS
FRUTAS TROPICALES
ORIENTAL